Omgille_logo-2-2.png

Medeltidsmur-omskalad-urklipp-3.png

   

Föreningen Stånkan Per Stilles fond Kontakta oss På gång Historik Länkar

  

                                 

Östgöta medeltidsgille bildades i Vadstena den 17 juni 1989.

 

Medeltidsdag i Söderköping 16 september 1989. Stadsvandring under ledning av Inga-Lill Östlund, medeltidsmat i Rådhuset. Per Kjellgren visar de medeltida kyrkorna Drothem och S:t Laurentius.

 

Medeltidsfest i Vadstena biskopshus 21 oktober 1989.

 

Årsmöte & medeltidsdag i Linköping 21 april 1990. Besök vid utgrävningarna av domkapitelhuset framför domkyrkan. Besök på Linköpings slott. Ciceron: Mats Gilstring. Gillet hade över 100 medlemmar.

 

Medeltidsdag i Vadstena 17(?) 1990. Medeltida klädedräkt, föredrag av Anita Osbeck, Birgittaspelet på Gräsgården. Medeltdsfest i biskopshuset.

 

Medeltidsveckan vid Vadstena folkhögskola 18-21 juni 1990.

 

Medeltidsdag: Järstad kyrka, Klackeborg och biskopskällaren i Normlösa 1 september 1990.

 

Vi lär oss dansa medeltidsballad på Länsmuseet med Sabina och Mats Thiger den 17 november 1990.

 

Årsmöte 2 mars 1991, rundvandring kring domkyrkan och besök i Stenmuseet under ledning av Sune Ljungstedt.

 

Medlemstidningen Med Stånka och Stylus första nummer 1991.

 

Medeltidsdag i Munkeboda 11 maj 1991.

 

MedeltidsdagVisingsö 15 september 1991. Besök i Ströja kyrka, Kumlaby kyrka, S:t Laurentii kapell och Näs borg.

 

Årsmöte 21 mars 1992. Tor Morisse föreläser om nordisk bergforskning. Besök i kryptan under S:t Larskyrkan.

 

Medeltidsfest med danskurs 25 april 1992 i Vadstena biskopshus.

 

Medeltidsdag Stegeborg 17 maj 1992. Besök vid Stegeborgs slottsruin, Skällviks kyrka och Skällviks borgruin.

 

Höstresa till Njudung 26-27 september 1992. Besök av kyrkan och runstenen i Norra Sandsjö, Eksjöhovsgårds borgruin, Vallsjö gamla kyrka, kyrkorna i Lannaskede och Myresjö samt borgen i Hultaby och gravfält utanför Vetlanda.

 

Årsmöte 1993.

 

Medeltidsdag Borg 15 maj 1993 med visningar av utgrävningarna vid Borgs säteri och besök på Ringstaholms borgruin.

 

Medeltidsdag Bjärka-Säby 23 april 1994. Besök vid Bjärkaholms borgruin samt i gamla och nya slottet.

 

Pilgrimsvandring till det medeltida Vadstena. Arkeologidagen 28 augusti 1994.

 

Höstresa 19 november 1994 till Historiska museet i Stockholm.

 

Seminarieserien Träsnidare, helgonkungar och gyllene klenoder, samarrangemang med Studiefrämjandet och Östergötlands länsmuseum. Pågår februari-mars 1995. Medverkande Eva Ringborg, Göran Tegnér, Anne Lidén och Carina Jacobsson.

 

Årsmöte 4 mars 1995. Visning av Linköpings slott och presentation av en ny slottsutställning. Bankett.

 

Vårutflykt till Kinda härad och Kalmar län 22 april 1995: Hycklinge kyrka, Ekeby med gravfält och gamla kyrkplatsen samt Krönsborg.

 

Visning av Ekebyborna prästgård och föredrag av arkivarie Jan Brunius 9 september 1995. Samarrangemang med Ask-Ekebyborna hembygdsförening.

 

Höstresa till Kalmar och Öland 16-17 september 1995: Kläckeberga kyrka, Kalmar slott, Hossmo kyrka, Borgholms slottsruin, Köpingsvik, Gärdslösa kyrka och Sikavarp med Kapelludden.

 

Amatörarkeologimöte i Linköping 28-29 oktober 1995. Samarrangemang med Studiefrämjandet och Östergötlands länsmuseum.

 

Stormän och samhälle, Östergötland i äldre medeltid 2-3 mars 1996. Samarrangemang med Studiefrämjandet och Östergötlands länsmuseum.

 

Årsmöte 16 mars 1996 i Skänninge. Föredrag av Henrik Jern om medeltidsutställningen i Rådhuset.

 

Medeltidsdag i Vårdsberg och Askeby 16 november 1996.

 

Föreläsningsserie Kvinnlig makt och myndighet under medeltiden, mars-april 1997. Deltagare Hedda Gunneng, Mereth Lindgren, Birgitta Svanberg, Ann-Sofie Gräslund. Samarrangemang med Studiefrämjandet och Östergötlands länsmuseum.

 

Medeltidsdag i Alvastra 26 april 1997. Kryptkyrkan, Sverkerskapellet och kulturstigen vid Ålebäcken. Marie Holmström visar.

 

MedeltidsfestVadstena slott 26 april 1997.

 

Höstutflykt 25 oktober 1997 Borgar vid Roxen: Stjärnorps slottsruin och kyrka, Grenshoms herremanshus och kyrka. Medletidsborgen Ål och fornborgen Göten.

 

Vårutflykt 26 april 1998 till Krokek, Svintuna och Ringstad.

 

Vandring 19 september 1998 längs Rådslaleden.

 

Markus Lindberg föreläser om konungagravarna i Vreta kloster. Samarrangemang med Föreningen Klosterliv i Vreta.

 

Föredrag 16 november 1998 av Kajsa Althén om Ulvåsa borg. Samarrangemang med Studiefrämjandet.

 

Julfest 11 december 1998 i Barkmanska valven i Gamla Linköping.

 

Vårutflykt 24 april 1999 till Vreta kloster. Hans-Erik Lindström berättar om pilgrimsleden "Klosterleden" & Markus Lindberg talar om inskrifterna på gravtumborna i klosterkyrkan.

 

Extra årsmöte 2 oktober 1999. Hans Nilsson berättar om Centrum för Lokalhistorisk forskning. Lotte Feldt visar Östergötlands länsmuseums nya lokaler.

 

Årsmöte 1 april 2000. Göran Tagesson berättar om Linköpings franciskankonvent. Årsmötet fortsätter den 17 maj 2000.

 

Årsmöte 6 oktober 2001. Föredrag av Per Stille: När kristnades Sverige?

 

Stadsvandring 27 april 2002 i Linköping med Göran Tagesson.

 

Visning 14 oktober 2004 av undersökningarna vid S:t Olovs konvent i Skänninge 2004.

Visning 6 november 2004 av Vadstena klostermuseum, Sune Zachrisson, vilken enligt Jack Karlsson dock ersattes av en okänd guide.

 

Årsmöte 29 november 2003.

 

Årsmöte 12 mars 2005 hos Riksantikvarieämbetet Uv Öst på Roxengatan 7 i Linköping. Visning av lokalerna, presentation av ny litteratur, hemsidor och register på internet, m.m.

 

Vårutflykt 23 april 2005 till Skärkind med omgivningar. Visning av altarskåpet i Skärkinds kyrka, Eva Nyström-Tagesson samt av kulturlandskapet i Halleby, Alf Ericsson.

 

Höstutflykt 15 oktober 2005 till Hällestads bergslag. Visning av Tjällmo kyrka, Skönnarboleden, föredrag av Jan-Erik Karlström om Hällestads bergslags historia.

 

Årsmöte 18 mars 2006 hos Riksantikvarieämbetet Uv Öst. Föredrag av Per Stobæus från Lund om Hans Brask.

 

Vårutflykt 23 april 2006 till Fornåsa, Älvestads och Skeppsås kyrkor.

 

Höstutflykt 30 september 2006 till Götavirke och Söderköping. Mattias Schönbeck och Per Kjellgren.

 

Årsmöte 10 mars 2007. Föredrag av Gunnar Nordanskog: Dörrar till Östergötlands medeltid.

 

Vårutflykt 21 april 2007 till  Väversunda och Rogslösa kyrkor, utgrävning vid Örberga och Kols källare, Herrestad.

 

Höstutflykt 27 oktober 2007 till Askeby klosterplats. Visning av området och av en dataanimering av klostret. Berättare: Sigvard Hallendorff och Sven Hellström. 

 

Årsmöte 15 mars 2008 hos Riksantikvarieämbetet Uv Öst. Föredrag av fil.dr. Sofia Gustafsson: Att styra en medeltida stad.

 

Vårutflykt 25 maj 2008 till Krokeks konventplats. Visning av ruinerna och utgrävningen. Ciceron: Marie Ohlsén.

 

Höstutflykt 19 oktober 2008 till Kaga kyrka, Odensfors fornborg samt Ledbergs runsten och gravhög. Ciceroner: Göran Tagesson och Erik Berggren.

 

Årsmöte 14 mars 2009 hos Riksantikvarieämbetet Uv Öst i Linköping. Föreläsning av Annika Sandén: Döden som straff - om utgrävningarna i Kvarnbacken vid Vadstena.

Vårutflykt 9 maj 2009 till Tidersrums kyrka i Kinda & Smedtorps dubbelgård i Ydre

 

Höstutflykt 14 november 2009. Visning av Järstads kyrka av Annika Konsmar vid Riksantikvarieämbetet & Veta kyrka av kyrkovaktmästare Anne-Marie Jörgensen i Vifolka pastorat.

 

Inbjudan 18 januari 2010 till företrädare för Medeltidsföreningen Liunga Kauping för diskussion om ev. samarbete.

 

Årsmöte 17 april 2010 i Vadstena klostermuseum. Föredrag av museichef Markus Lindberg: Fadern, sonen & palatset. Därefter vårutflykt.

 

Vårutflykt 17 april 2010 till Bjälbo. Visning av kyrka och utgrävningar genom Rolf Båvius försorg.

 

Höstutflykt 16 oktober 2010. Visning av Örberga k:a & det där nyupptäckta tidigkristna gravmonumentet, ciceron: Viola Rickardsson. Visning av Borghamns stenförädlings tillverkning av en replik till örbergakistan, ciceron: Ola Eriksson.

 

Årsmöte 26 mars 2011 i Skådebanan lokaler i Linköping. Föredrag av intendent Eva Modén: Biskopens palats i Liunga Kauping.

 

Vårutflykt 14 maj 2011. Visning av Risinge S:ta Maria k:a, guide Ulf Folkesson samt Kullerstads k:a, guide Urban Dahlberg.

 

Höstutflykt 29 oktober 2011. Visning av Asks k:a & Ulvåsa borgruin. Ciceron: Helena Törnqvist, Motala kommun.

 

Årsmöte 31 mars 2012 i Skådebanans lokaler i Linköping. Föredrag av Magnus Stibéus vid Riksantikvarieämbetet Uv Öst: Borgar & borgruiner i Östergötland apropå Konungsberga.

 

Vårutflykt 12 maj 2012. Besök vid Bjärkaholms ruin på Bos holme väster om Norrköping, ciceron: Magnus Stibéus samt visning av Fornhemmet i Bjärka Säby, ciceron: Ingmar Carlsson.

 

Höstutflykt 13 oktober 2012 till Ödeshög, varifrån lämningarna av Snakeborg i Hästholmen och Alvastra klosterruin besöktes med förre rektorn Roland Hagberg som ciceron och presentatör.

Årsmöte 20 april 2013 i Askeby församlingsgård. Sven Hellström berättar om Askeby kloster och Askebyprojektet och Susanne Glöersen om nya fynd vid de senaste utgrävningarna.

Vårutflykt 25 maj 2013. Theres Persdotter Furuskog från Norrköpings kultur- & fritidskontor berättar om Ringstadholms slott och hästjärnvägen från Fiskeby till Norrköpings hamn. Promenad till Motala ström mittför ön med slottet. Därefter visning av hällristningarna i Himmelstalund, ciceron: Theres Furuskog.

 

Invigning av minnesplakett (klicka på texten!) vid Linköpings slott 20 augusti 2013, klockan 11 med anledning av att det är 500 år sedan Hans Brask blev biskop i Linköpings stift. Plaketten har tillkommit på initiativ av Östgöta medeltidsgille och är uppsatt invid grindarna till inre borggården. Formgivare: Mats Gilstring. Biskop Brask bodde på slottet under ämbetstiden innan han 1527 flydde till Polen.

 

Föreläsningsserie: Med början den 21 september 2013 berättar Gunnar Hillar om Jordbrukets utveckling i Sverige (3 föreläsningar).

 

Källarvandring i Linköping 9 november 2013. Besök i medeltida källare i innerstaden, ciceron: Irène Abrahamsson från Linköpings guideklubb.

 

Årsmöte 29 mars 2014 i Kapellet, Gamla Linköping. Arkeolog Göran Tagesson berättar om aktuella projekt, bl.a. i Kalmar.

Vårutflykt 17 maj 2014. Alice Andersson visar oss ingående Skeppsås kyrka och klockstapel med många intressanta äldre inventarier, varefter Arne Ekholm i Älvestads kyrka initierat berättar om dess skiftande öden ifrån första kyrkan till den nuvarande efter branden återuppståndna.

Guidad stadsvandring i Linköpings centrum 22 maj 2014. Var låg en gång husen i Gamla Linköping? I Ciceron: Irène Abrahamsson.

Guidad stadsvandring i Linköpings centrum 20 september ​2014. Var låg en gång husen i Gamla Linköping? II (Kvarteret S:t Kors). Ciceron: Irène Abrahamsson.

Årsmöte 21 mars 2015 i Kapellet, Gamla Linköping. Ann-Charlott Feldt föreläser: Under jorden i Linköping.

Höstutflykt 12 september 2015. Gunilla Sjösten visar och berättar initierat om den medeltida kyrkan i Hov. Därefter guidar Ylva Wigh engagerat oss i Heda medeltidskyrka.

Årsmöte 12 mars 2016 i Kapellet, Gamla Linköping. Arkeolog Emma Karlsson talar över ämnet: Utgrävningar på och omkring Hospitalstorget i Linköping.

Vårutflykt 22 maj 2016 till Åtvidaberg & Mormorsgruvan. Arkivarie Roy Andersson håller föredrag & visar delar av Åtvidabergs bruks- & Facitmuseum i Åssagården samt visar Mormorsgruvans gruvschakt, stånggångsmodell & kontorsbyggnad.

Årsmöte 25 mars 2017 i Kapellet, Gamla Linköping. Sigvard Henriksson föreläser om Kagabygdens forn- & medeltidshistoria.

Vårpromenad 22 april 2017. Arkeolog Göran Tagesson leder en stadsvandring i Linköpings stadskärna med inriktning på medeltid

Föredrag 11 november 2017. Arkeolog & fil.dr. Martin Rundkvist föreläser över ämnet Forntidens mjödhallar i Östergötland

Årsmöte 14 april 2018 i Kapellet, Gamla Linköping. Fil.dr. Per Stille, docent i svenska språket, föreläser över ämnet: Framväxten av Linköpings & Växjö stift och konkurrensen mellan dem under medeltiden.

Vårutflykt 26 maj 2018 till medeltidskyrkan i Veta och därefter till Skänninge med besök av utställning i Gamla rådhuset om Skänninges medeltida bebyggelse, vandring längs den gamla hålvägen från Järntorget till ruinerna av S.ta Ingrids konvent. Ciceron: fil.mag. Birgitta Widén Blomberg

07-10_R12.jpg-for-web-normal-3.jpg      

Östgöta Medeltidsgille vill sprida

kunskap om forskning och forskningsrön

betäffande östgötsk medeltid

Copyright © 2016 Webbdesign Hillar.com IT-konsult <> Tfn 0142-158 74 <> E-post info@hillar.com